Formularz kontaktowyWitam

Nie masz czasu na pisanie prac, bądź nie wiesz w jaki sposób masz to zrobić? Proponuję pomoc w pisaniu wzorów prac licencjackich, magisterskich oraz wszystkich innych opracowań. Nie obawiam się tematów trudnych i pilnych. Wieloletnie doświadczenie umożliwia mi pisanie opracowań na najwyższym poziomie merytorycznym.

Piszę opracowania z różnych dziedzin. W mojej ofercie znajdują się następujące usługi:

  • Prace semestralne z różnych dziedzin, oparte o materiały źródłowe zawierające literaturę przedmiotu, czasopisma i gazety, a także oficjalne strony internetowe. Każda praca pisana jest zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy w odniesieniu do objętości i sugerowanych źródeł. Klient ma możliwość samodzielnego wyboru tematu lub może się zdać na nasze sugestie.
  • Prace zaliczeniowe z wielu dziedzin naukowych, pisane przy wykorzystaniu różnego rodzaju materiałów źródłowych dostarczanych przez klienta lub poszukiwanych w moim zakresie. Liczba stron i forma pracy ustalana indywidualnie. Gwarancja oryginalności pisania pod konkretne zamówienie zleceniodawcy, nie oferuję gotowych prac.
  • Konspekty zawierające wstęp, spis treści i podsumowanie, a także bibliografię zawierającą zarówno pozycje książkowe, artykuły prasowe jak i źródła internetowe. Mają one stanowić ogólny zarys pracy, przedstawiać główne cele, założenia i hipotezy stawiane przez autora. Uwzględniam sugestie zleceniodawców, a także proponuję własne rozwiązania oparte na doświadczeniu.
  • Plany prac zawierające tematy rozdziałów i podrozdziałów, a także propozycje materiałów przydatnych do sporządzenia bibliografii nawiązującej do tematu pracy.
  • Prace licencjackie z różnych dziedzin, o objętości sugerowanej przez zleceniodawcę. Gwarantuję oryginalność prac, które pisane są specjalnie dla każdego klienta. Wykorzystuję różne źródła, zarówno własne, jak i dostarczone przez zleceniodawców. Wykonuję zarówno prace czysto teoretyczne, jak i oparte na badaniach.
  • Prace magisterskie na tematy związane z różnymi dziedzinami wiedzy. Opierające się o materiały źródłowe zawierające pozycje książkowe związane z tematem, artykuły z gazet i czasopism specjalistycznych, a także oficjalne strony internetowe. Każda praca pisana jest zgodnie z wytycznymi klienta w odniesieniu do objętości i sugerowanych źródeł. Klient ma możliwość samodzielnego wyboru tematu lub może się zdać na moje sugestie.
  • Prezentacje maturalne z różnych przedmiotów. Są to oryginalne prezentacje przygotowywane na konkretne zamówienie zgodnie z wytycznymi i wymaganiami stawianymi przez kuratorium oświaty. Jestem w stanie przygotować prezentacje na każdy temat w krótkim terminie.
  • Prezentacje PPT potrzebne dla studentów i uczniów, a także dla pracowników.
  • Konsultacje i pomoc w przygotowaniu do obrony. Służę pomocą w zdobywaniu materiałów, udzielam rad w zakresie przygotowania się do odpowiedzi na pytania związane z pracą dyplomową i nie tylko.

Nasza strona został znaleziona po wpisaniu następujących fraz: pisanie prac, pisanie prac magisterskich, pisanie prac licencjackich, Warszawa.